Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало

дейности & съобщения


В рамките на проект ПРЕВЕНТ се изготви обща стратегия за превенция и действие при бедствия. Може да прочетете документа:STRATEGY

                                                                               
PREVENT

В Узункьопрю се изгражда Система за ранно предупреждение за опасност от наводнения в рамките на проект Превент/ CB005.1.11.165 изпълняван по първата покана за проекти на програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между Бъргария и Турция съ-финансирана от  Европейския Съюз, с Национален орган Министерството на Европейските въпроси в Турция.

Софтуерът на системата за предупреждение за наводнения, който все още продължава да се разработва в Узункьопрю, ще бъде интегриран със системите, използвани от Министерството на горите и водите и Главната дирекция на държавните хидравлични съоръжения на национално ниво и ще бъде инсталиран и ще предава информация на центъра, който ще се изгради в общината.

Със системата за ранно предупреждение за наводнения ще бъде предоставена информация за нивото на реката на няколко секунди, а предупреждението за наводнения ще може да се предаде от 36-48 часа преди наводнението.

Монтажът на 4 станции за наблюдение на водното ниво и една станция за наблюдение на обема на валежите, които са част от тази система, беше одобрен от общинските власти на 19.12.2017 г.

Тези модерни измервателни станции с радарни сензори на всеки 15 минути ще предоставят информация за водния поток и валежите, на наблюдателния център, който ще бъде изграден в общината. За определянето на точките на инсталиране на станциите, общинските експерти извършиха съвместни проучвания с експертите от Главна дирекция "Държавни хидравлични работи" и определиха местата, където те трябва да се инсталират.
  


Планира се системата за ранно предупреждение за наводнения да бъде инсталирана до края на март 2018 г. в рамките на проекта PREVENTION, който се изпълнява от община Узункьопрю съвместно с община Димитровград.

Всички тези проектни дейности се осъществяват в рамките на 15-месечния проект "Превент", съфинансиран от Европейския съюз. Общият бюджет на проекта изпълняван по програма Interreg-IPA ТГС България - Турция е 581 483,41 евро, като се очаква финансовата помощ за община Узункьопрю да бъде 316,515.68 евро.


Реализира се церемония по откриване на системата за наблюдение в Узункьопрю по проект "PREVENT",финансиран от Европейския съюз

Стигна се на последния етап от изпълнението на Проект PREVENT / CB005.1.11.165,който се изпълнява в рамките на Interreg-IPA Програмата за трансграничносътрудничество България-Турция, финансиран от Европейския съюз, координиран в Турция от нейния национален орган - Министерство на европейските въпроси.

В тази връзка на 31 май беше осъществена официална церемония по откриването на инсталирана система за ранно предупреждение от наводнения, която беше инсталирана на река Ергене и река Къркавак от община Узункьопрю.

Церемонията по откриването на системата за ранно предупреждение за наводнения,която е от голямо значение за община Узункьопрю, се осъществи с участието на кмета на община Узункьопрю Адв. Енис ИШБИЛЕН, заместник-кмет на Община Димитровград и представители на местни съответни институции и членове на екипа на проекта. Освен това, експерт от Мимнстерството по въпросите на ЕС на Р. Турция и в
същото време програмен експерт присъства на откриването.

В речта си кметът Адв. Енис ИШБИЛЕН подчерта значението на системата за предупреждение за наводнения за Узункьопрю, която на няколко пъти на минута автоматично измерва чрез 4 различни станции за измерване на нивото на водата, инсталирани в Узункьопрю, и изпраща информация до създадения в общината център за наблюдение и предупреждение на органите до 48 часа преди събитието.

В своята откиваща реч Яшо Минков - заместник-кмет на Община Димитровград и официялен представител на българския партньор по поректа, представи информация за вече изградената от българската страна автоматична кула за наблюдение от горски пожари.

В допълнение към автоматизираните системи за предупреждение от бедствия, създадени в двете страни, беше обявено, че е създадена онлайн обща платформа, която да позволи на съответните български и турски институции да действат по-бързо и координирано в съвместна мрежа.

Срещата завърши с желанието за продължаване на проектните начинания в приятелството и партньорството изградено между двете институции.

Contract title: Supply of equipment and Construction works at Automatic Observatory Tower \AOT\ for detection of forest fires within Project No CB005.1.165: Prevention and minimization of Risks for the Environment and Vision for iNnovative Tools /PREVENT/; Priority Axis: Environment; Specific Objective 1.1 Preventing and mitigating the consequences of natural and man-made disasters in the cross-border area; Type of project: Investment, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme

Publication reference: BG-TR/165-SUPPLY-01

Municipality of Dimitrovgrad, Republic of Bulgaria,  announced a Contract Award Notice after realizing a Local Open Tender with subject” Supply of equipment and Construction works at Automatic Observatory Tower \AOT\ for detection of forest fires” in Municipality of Dimitrovgrad with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme.

 The Contract Award Notice will be also published on the Bulgaria-Turkey IPA Cross – Border Programme official website: https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders and on the project’s website: www.preventdisaster.org

Annex : Contract Award Notice

                                                                                                     

Първа копка по изграждане на пожароизвестителна кула направи днес кметът Иво Димов. Това става възможно след като в последните години градоначалникът и екипът му работиха усилено по реализацията на съвместен проект с Узункупрю, Турция. Общата стойност на проекта „Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи“ по ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014- 2020 възлиза на 581 483 41 евро. Отпуснатите средства са 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 15 месеца, като водеща е Община Димитровград.

Целта на проекта е превенция от природни и причинени от човека бедствия. На територията на Община Димитровград ще бъде изградена напълно автоматизирана система за ранно известяване при възникване на горски пожари с обхват от 15 километра. От друга страна, на територията на Узункьопрю ще се изгражда система за превенция от наводнения, коментира днес кметът Иво Димов. Това той направи в присъствието на турския зам.-кмет Енгин Болут, на директора на РДПБЗН-Хасково комисар Николай Вълчев, на началника на димитровградската пожарна гл. инспектор Иван Пачов и представители на фирмата-изпълнител. В символичната първа копка се включи и председателят на димитровградския Общински съвет Гергана Кръстева. Сред присъстващите на събитието бе областният управител на Хасково Станислав Дечев, както и зам.-кметът на Община Димитровград Светослав Стойков.

„За мъдростта на управляващите се съди по техните решения!“, категоричен бе областният управител. Той изрази задоволство от управленската далновидност на кметовете на Димитровград и Узункьопрю. „За да се изправиш срещу природните стихии, които са най-сериозният проблем пред нашите два региона, е нещо повече от далновидност. Това е отговорност и мъдрост“, подчерта областният управител Станислав Дечев.

   
В гр. Узункьопрю се осъществи първата откриваща прес- конференция по проект Превент/ CB005.1.11.165 изпълняван по първата покана за проекти на програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между Бъргария и Турция съ-финансирана от  Европейския Съюз, с Национален орган Министерството на Европейските въпроси в Турция.

В откриващото си слово кмета на община Узункьопрю адвокат Енис Ишбилен, подчерта важността на проекта, в рамките на който ще се инсталира Система за ранно предупреждение за опасност от наводнения на р. Ергене и Кърккавак дере. Това ще допринесе за предприемането на превантивни мерки особено за опазването на близките обработваеми площи от наводнения. 

На срещата присъства и делегация от Българския водещ партньор водена от зам. Кмета на Община Димитровград г-н Яшо Минков. Г-н Минков на срещата също подчерта важността и необходимостта от изпълнението на проекта, в рамките на който в Димитровград община ще се изгради автоматична наблюдателна кула на сигнали от евентуални горски пожари.

На срещата взеха участие репортери от всички местни вестници и представители на общинския съвет, като на тях им беше представена подробна информация за проекта PREVENT.
Също така, по време на срещата се подписа договор за доставка и инсталиране на Системата за ранно предупреждение за опасност от наводнения между община Узункьопрю и избрания доставчик, след проведена тръжна процедура изпълнена в съответствие с правилата на PRAG на Европейския съюз.

Изграждането на системата се очаква да бъде завършена през Март 2018-та година.


This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград