Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Партньор по проекта No:1
1. Идентичност

1.1.Подробна информация

Организация: Община Димитровград
Организация (на майчин език): Община Димитровград
Вид организация Местен/Регионален орган
Държава: България
Област/NUTS III Хасково
Град/град: Димитровград
Адрес: Бул. Г.С.Раковски 15
Пощенски код: 6400
Законен представител (Име): Иво Димов

Законен представител (Позиция):
Кмет
Телефон: 00359 391 68 203
Факс: 00359 391 66 698
Ел. поща: obshtina@dimitrovgrad.bg
Уебсайт: www.dimitrovgrad.bg

1.2. Профил на партньора

Община Димитровград има богат опит в дейностите за териториално сътрудничество, както в проекти, финансирани от инициативи на ЕС,така и в действия, предприети с партньорски общини от Турция и Гърция. През 2007 – 2008 г. бяха успешно изпълнени три проекта за трансгранично сътрудничество с гръцки общини, финансирани по програма ФАП. Тези инициативи увеличиза изцяло потенциала на административните и бизнес звена от двете страни на границите, създадоха връзки и разшириха контактите между местните власти и представителите на бизнеса. МСП и земеделските производители обмениха опит, безработни бяха обучени и бяха осигурени икономически и културни проучвания. Значителен резултат бе и повишаването на туристическия потенциал на Димитровград и Сапес (Гърция) чрез популяризиране на древно тракийско светилище. Община Димитровград е установила партньорски отношения и осъществява редовни обмени с Одрин, Кешан и Текирдаг (Турция) и Ферес, Александруполис, Сапес и Комотини (Гърция). КИНОЛОЖКИ Център Проект "Марица" - Димитровград по Програма за европейско териториално сътрудничество "България – Гърция  2007 - 2013", Roma Alert по Програма за европейско териториално сътрудничество "България - Гърция 2007 - 2013", „Димитровград за достъп“ по Програма за европейско териториално сътрудничество "България – Гърция  2007 - 2013", ATRIUM по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007-2013, „ТЕРитория,  енеРгия  & Заетост“  по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007 - 2013 и "Обединени трансгранични усилия за подобряване на икономическия потенциал на Българо - Турския регион" Реф. № 2007CB16IPO008-2011-2-053 с Община Узункюпрю, Турция. Димитровград е реализирал успешно всички проекти и по този начин експертите, участващи в процесите, са придобили отличен опит в приоритизирането, разработването и управлението на проекти. Общината е въвела всички необходими системи за финансово управление и контрол , за да осигури добро финансово управление и надеждни одиторски опити

1.3. Опит на партньора


Инициатива/Програма ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИПП БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2007-2013
Наименование на проекта и референтен номер "Обединени трансгранични усилия за подобряване на икономическия потенциал на Българо - Турския регион" Реф. № 2007CB16IPO008-2011-2-053
Кратко описание, включващо цели и дейности на проекта(максимум 500 знака) Общата цел на проекта е да развие икономическия потенциал на региона и да насърчи икономическото сближаване, основавайки се на неговите икономически силни страни , като подобри инфраструктурата на обекти от търговска гледна точка. Да се подобри инфраструктурата на Неделен пазар в Димитровград  чрез изграждане на удобни места за паркиране, както и рехабилитация на паркоместа в Узункюпрю, Турция
Обща допустима стойност в евро за партньора по проекта  (за завършени проекти: обща допустима стойност след изпълнение на проекта – финансово изпълнение ; за текущи проекти: обща допустима стойност на договора) Водещ партньор - 299 540,69 евро ; Партньор по проекта - 260 736,59 евро Размер на финансирането: 560 277,28 евро
Ролята на организацията в проекта (водещ партньор, партньор и т.н.) и други партньори, участващи в проекта Водещ партньор Начална дата и крайна дата на проекта 23.07.2013-22.07.2015
Инициатива/Програма Програма за европейско териториално сътрудничество „България – Гърция 2007 – 2013“
Наименование на проекта и референтен номер КИНОЛОЖКИ Център "Марица" - Димитровград
Кратко описание, включващо цели и дейности на проекта(максимум 500 знака) Развитие на алтернативни туристически атракции в община Димитровград и   създаване на мрежа за трансгранично сътрудничество в гръцките организации. Изграждане на Международен Киноложки Център: Офис сграда, Клетки за кучета, 2 зони за провеждане на състезания, изложби и обучение на кучета.
Обща допустима стойност в евро за партньора по проекта  (за завършени проекти: обща допустима стойност след изпълнение на проекта – финансово изпълнение ; за текущи проекти: обща допустима стойност на договора) Водещ партньор - 444 479,03 евро; Партньор по проекта - 75 336,00 евро Размер на финансирането: 519 815.03 евро
Ролята на организацията в проекта (водещ партньор, партньор и т.н.) и други партньори, участващи в проекта Водещ партньор Начална дата и крайна дата на проекта 03.2011-09.2012
Инициатива/Програма Програма за европейско териториално сътрудничество „България – Гърция 2007 – 2013“
Наименование на проекта и референтен номер “Димитровград да предостави комфорт в съответствие с Европа, за да бъде сигурен и безопасен“ (Димитровград за ДОСТЪП)"
Кратко описание, включващо цели и дейности на проекта(максимум 500 знака) Обща цел: подобряване на пътната мрежа като средство за социално и икономическо развитие , като по този начин се засили привлекателността на трансграничния Българо – Гръцки регион чрез подобряване на структурите за достъпност. Приоритетите на общините Димитровград и Суфли са да подобрят трансграничното сътрудничество в Българо – Гръцкия граничен регион, за да допринесат за устойчиво регионално развитие и подобряване на качеството на живот на своите територии.ries.
Обща допустима стойност в евро за партньора по проекта  (за завършени проекти: обща допустима стойност след изпълнение на проекта – финансово изпълнение ; за текущи проекти: обща допустима стойност на договора) Водещ партньор - 1 358 890.20 евро ; Партньор по проекта - 1 849 360.00 евро Размер на финансирането: 3 208 250.20 евро
Ролята на организацията в проекта (водещ партньор, партньор и т.н.) и други партньори, участващи в проекта Водещ партньор Начална дата и крайна дата на проекта 02.2012 -23.06.2014

2. Финансови данни

2.1. Подробна информация

Национален регистрационен код: 903533
Регистрация по ДДС (да се напише Н/П, ако не е приложимо): BG000903533

2.2. Финансово състояние, капацитет и оборудване

Година Текучество или еквивалент (в EUR) Брой служители на пълно работно време Брой служители на непълно работно време Брой офиси, оборудване и превозни средства (да се опише, ако е приложимо)
2014 14 770 960.67 132 13.5 14 – етажна офис сграда; Сървъри - 4;Компютри - 125 единици; Принтери - 102 броя;копирни машини - 6; скенери - 6;мултимедийно оборудване - 2;
2013 15 469 603.70 130 13.5 14 – етажна офис сграда; Сървъри - 4;Компютри - 125 единици; Принтери - 102 броя;копирни машини - 6; скенери - 6;мултимедийно оборудване - 2;
2012 13 412 414.00 125 10 14 – етажна офис сграда; Сървъри - 6;Компютри - 125 единици; Принтери - 69 броя;копирни машини - 3; скенери - 6;мултимедийно оборудване - 2;
This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград