Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало
     В рамките на проект Превенция / PREVENT с номер CB005.1.11.165 финансиран по програма Интеррег - ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Турция, който се изпълнява от общини Узункьопрю и Димитровград по първата покана за представяне на проектни предложения в Узункьопрю община на река Кърккавак вливаща се в река Ергене се изгради Системата за предупреждение от наводнения. Системата позволява 48 часа преди бедствието да се сигнализират съответните органи и инстанции за да предприемат необходимите предпазни мерки. Контролния и наблюдателен център на системата, където се получава актуална информация за нивото на водата на река Кърккавак, се изгради в Културния център Ататюрк на община Узункьопрю. 


       

     В същото време в Димитровград се изгради Система за наблюдение и ранно предупреждение на пожари. Системата се състои от термална камера намираща се в автоматична контролна кула и от контролен център. Кулата се намира в близост до село Крепост и изпраща видео образи до контролния център изграден в сградата на община Димитровград. Благодарение на термалната камера се осигурява установяването на пожари в много начален стадий и чрез сигнализация на контролния център,  предупреждаването на съответните инстанции  навреме. .


         This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград