Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало

дейности & съобщения

В рамките на втората покана за предложения на  Interreg - IPA Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция ръководена от Националния орган за Турция Дирекция Европейския съюз, в сътрудничество на община Узункьопрю и община Димитровград започна изпълнението на порект " Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион / FLOOD RESILIENCE - УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ/, с номер CB005.2.11.113, който е продължение на проект PREVENT, осъществен по първата покана за представяне на предложения на същата програма.

Проект „УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ“ ще бъде реализиран между 23 юли 2019 г. - 23 април 2021 г. за 21 месеца и в рамките на проекта ще се извършат дейности за предотвратяване и намаляване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион в рамките на компетентността на общините Димитровград и Узункьопрю. Общата сума на проекта е 585 725,04 евро.

В рамките на проекта; в общините Узункьопрю и Димитровград ще бъде осигурено  специално оборудване за почистване на речни корита, ще се идентифицират „горещи точки“ с повишен риск от наводнения, и ще се работи за повишаване на осведомеността на местните хора относно дейностите по предотвратяване на бедствия и спасителни дейности.

Освен това в рамките на проекта ще бъде създадена съвместна доброволческа група от граждани и млади хора за управление на бедствия.

В допълнение, дейностите по проекта включват; анализ и картографиране на зоните с опасност от наводнения в районите на Узункьопрю и Димитровград. Ще бъдат приложени иновативни подходи, за да се гарантира устойчивостта на мерките за предотвратяване на наводнения в трансграничния район: и двете общини ще закупят и използват специални машини за почистване на местни речни корита за да се предотвратят местни наводнения в трансграничния район. Речните корита, идентифицирани в района, ще бъдат почистени и ще се осъществят обучителни дейности за защита от бедствия сред местните хора и деца. Предвижда се също така да се създаде онлайн платформа за съвместната доброволческа група, която да намали риска от наводнения в трансграничния регион и да гарантира устойчивостта и сътрудничеството по проекта.

В рамките на втората покана за предложения на  Interreg - IPA Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020, в сътрудничество на община Узункьопрю и община Димитровград и съгласно проектните дейнсоти на порект "Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион / FLOOD RESILIENCE - УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ/, с номер CB005.2.11.113, на 5-6 декември 2019 г. в Димитровград се проведе първа работна среща и прес конференция по поректа.

На пресконференцията присъстваха журналисти представители на местни вестници, социални медии и телевизионни репортери от област Хасково. На срещата кметът на Димитровград Иво Димов обясни, че настоящия порект е четвъртия по ред съвместен порект чежду двете общини и вторият им съвместен проект за предотвратяване на местни наводнения.

Кметицата на Узункьопрю Озлем Беджан каза, че се предвижда закупуването на професионални машини, които ще допринесат за успешнат аработа на двете общини за предотвратяването на евентуални наводнения. Беше обявено, че е невъзможно тези машини да бъдат закурени със средства от бюджетите на двете общини и благодарение на проекта и на тези машини много речни корита в региона ще бъдат почиствани.

Координатори на проекти и общински експерти от двете страни взеха участие в партньорската среща на проекта. По време на срещата бяха обсъдени основните дейности по проекта, съвместната работа, която трябва да се извърши и тяхното планиране.

This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград