Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало

дейности & съобщения

Uzunkopru Municipality intends to award a supply contract for supply and delivery of specialized machines: excavator and wheel loader in Uzunkopru/ Edirne with financial assistance from the Interreg- IPA Cross Border Cooperation Bulgaria-Turkey. The tender dossier is available from Uzunkopru Municipality, Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi 22200 Uzunkopru / Edirne and will also be published on the website of the programme: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on municipality web site:

http://www.uzunkopru.bel.tr/index.php/guncel/ihale-ilanlari

The deadline for submission of tenders is 28.02.2020, 17:30 h local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the programme: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on municipality web site:

http://www.uzunkopru.bel.tr/index.php/guncel/ihale-ilanlari

TENDER DOSSIER


A Instructions to tenderers
c2_contractnotice_en.docx
c4b_itt_en.docx

B Draft contract and special conditions, including annexes
c4c_contract_en.docx
c4d_specialconditions_en.docx
c4e_annexigc_en.pdf
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.docx
c4g_annexivfinoffer_en.docx
c4h_perfguarantee_en.docx
c4i_prefinanceguarantee_en.docx

C Further information
c4j_admingrid_en.docx
c4k_evalgrid_en.docx
c4m+Tax  Customs Arrangements_Annex V for IPA-II.doc
Warranty Proposal.doc

D Tender form for a supply contract
a14_declaration_honour_en.doc
c4l_tenderform_en.docx
c4n_tenderguarantee_en.docx
c4o1_fif_en.pdf
c4o2_lefind_en.pdf
c4o3_lefcompany_en.pdf
c4o4_lefpublic_en.pdf

c4a_invit_en.doc
c3_summarycn_en.docx

В рамките на втората покана за предложения на  Interreg - IPA Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция ръководена от Националния орган за Турция Дирекция Европейския съюз, в сътрудничество на община Узункьопрю и община Димитровград започна изпълнението на порект " Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион / FLOOD RESILIENCE - УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ/, с номер CB005.2.11.113, който е продължение на проект PREVENT, осъществен по първата покана за представяне на предложения на същата програма.

Проект „УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ“ ще бъде реализиран между 23 юли 2019 г. - 23 април 2021 г. за 21 месеца и в рамките на проекта ще се извършат дейности за предотвратяване и намаляване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион в рамките на компетентността на общините Димитровград и Узункьопрю. Общата сума на проекта е 585 725,04 евро.

В рамките на проекта; в общините Узункьопрю и Димитровград ще бъде осигурено  специално оборудване за почистване на речни корита, ще се идентифицират „горещи точки“ с повишен риск от наводнения, и ще се работи за повишаване на осведомеността на местните хора относно дейностите по предотвратяване на бедствия и спасителни дейности.

Освен това в рамките на проекта ще бъде създадена съвместна доброволческа група от граждани и млади хора за управление на бедствия.

В допълнение, дейностите по проекта включват; анализ и картографиране на зоните с опасност от наводнения в районите на Узункьопрю и Димитровград. Ще бъдат приложени иновативни подходи, за да се гарантира устойчивостта на мерките за предотвратяване на наводнения в трансграничния район: и двете общини ще закупят и използват специални машини за почистване на местни речни корита за да се предотвратят местни наводнения в трансграничния район. Речните корита, идентифицирани в района, ще бъдат почистени и ще се осъществят обучителни дейности за защита от бедствия сред местните хора и деца. Предвижда се също така да се създаде онлайн платформа за съвместната доброволческа група, която да намали риска от наводнения в трансграничния регион и да гарантира устойчивостта и сътрудничеството по проекта.

This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград