Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало

                                                                               
PREVENT

В Узункьопрю се изгражда Система за ранно предупреждение за опасност от наводнения в рамките на проект Превент/ CB005.1.11.165 изпълняван по първата покана за проекти на програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между Бъргария и Турция съ-финансирана от  Европейския Съюз, с Национален орган Министерството на Европейските въпроси в Турция.

Софтуерът на системата за предупреждение за наводнения, който все още продължава да се разработва в Узункьопрю, ще бъде интегриран със системите, използвани от Министерството на горите и водите и Главната дирекция на държавните хидравлични съоръжения на национално ниво и ще бъде инсталиран и ще предава информация на центъра, който ще се изгради в общината.

Със системата за ранно предупреждение за наводнения ще бъде предоставена информация за нивото на реката на няколко секунди, а предупреждението за наводнения ще може да се предаде от 36-48 часа преди наводнението.

Монтажът на 4 станции за наблюдение на водното ниво и една станция за наблюдение на обема на валежите, които са част от тази система, беше одобрен от общинските власти на 19.12.2017 г.

Тези модерни измервателни станции с радарни сензори на всеки 15 минути ще предоставят информация за водния поток и валежите, на наблюдателния център, който ще бъде изграден в общината. За определянето на точките на инсталиране на станциите, общинските експерти извършиха съвместни проучвания с експертите от Главна дирекция "Държавни хидравлични работи" и определиха местата, където те трябва да се инсталират.
  


Планира се системата за ранно предупреждение за наводнения да бъде инсталирана до края на март 2018 г. в рамките на проекта PREVENTION, който се изпълнява от община Узункьопрю съвместно с община Димитровград.

Всички тези проектни дейности се осъществяват в рамките на 15-месечния проект "Превент", съфинансиран от Европейския съюз. Общият бюджет на проекта изпълняван по програма Interreg-IPA ТГС България - Турция е 581 483,41 евро, като се очаква финансовата помощ за община Узункьопрю да бъде 316,515.68 евро.

This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград