Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Партньор по проекта No:2
1. Идентичност

1.1.Подробна информация

Организация: Община Узункопрю
Организация (на майчин език): Uzunköprü Belediyesi
Вид организация Местен/Регионален орган
Държава: Турция
Област/NUTS III Одрин
Град/град: Узункюпрю
Адрес: Ул. Халис Хатун  кв. Anabacı Caddesi
Пощенски код: 22200
Законен представител (Име): Ениш Ишбилен

Законен представител (Позиция):
Кмет
Телефон: 00359 391 68 203
Факс: 00359 391 66 698
Ел. поща: cevrekoruma@uzunkopru.bel.tr
Уебсайт: www.uzunkopru.bel.tr

1.2. Профил на партньора

Община Узункюпрю се е справила успешно с 3 трансгранични проекти с българските си партньори. Тези проекти, с общ бюджет от  748.090,00 евро, бяха реализирани като част от програмите ФАР и Българо – Турските Програми за ТГС. В момента, Община  Узункюпрю е готова да изпълни 2 проекта за трансгранично сътрудничество, един с Община Димитровград като част от  Програмата за ТГС БГ – ТР и друг с Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, като част от Програмата за ТГС Черно море. Общият бюджет на тези тва проекта е 1.223.928,19 евро. С течение на годините, община Узункопрю е получила експертните умения, необходими за  успешно изпъление на проектите за трансгранично сътрудничество. Изградила е добри работни отношения с партньорите си в България, особено с община Свиленград, в резултат на изпълнението на подобни проекти в миналото. Общината също така е изградила компетенциите , необходими за правилно планиране, контрол и докладване на дейностите по проекта, включително и управлението на инвестиционни дейности.

1.3. Опит на партньора


Инициатива/Програма Програма за трансгранично сътрудничество Черно Море 2007 - 2013
Наименование на проекта и референтен номер Ясна околна среда за нашето бъдеще- TR11C1.01-02/210
Кратко описание, включващо цели и дейности на проекта(максимум 500 знака) Обща цел на съвместното действие е да се изработят и приложат общи политики с цел подобряване и опазване на ситуацията с околната среда в партньорските региони от Черноморския басейн, като условие за устойчиво икономическо развитие. Дейности по проекта: 1 – Повишаване нивото на информираност на заинтересованите страни: 2 – Повишаване експертизата на сектора, 3 – Прозрачност на дейността; 4: Радио и телевизионни предавания ; 5 – Управление и координация на дейността
Обща допустима стойност в евро за партньора по проекта  (за завършени проекти: обща допустима стойност след изпълнение на проекта – финансово изпълнение ; за текущи проекти: обща допустима стойност на договора) 4 партньори / Турция-Партньор по проекта 103 249.71 евро Размер на финансирането: 528 464.84 евро
Ролята на организацията в проекта (водещ партньор, партньор и т.н.) и други партньори, участващи в проекта Партньор по проекта Начална дата и крайна дата на проекта 11.06.2013-11.10.2015
Инициатива/Програма Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП
Наименование на проекта и референтен номер Обединени трансгранични дейности за подобряването на икономическия потенциал на България-Турция  - 2007CB16IPO008-2011-2-053
Кратко описание, включващо цели и дейности на проекта(максимум 500 знака) Общата цел на проекта е да развие икономическия потенциал на региона и да насърчи икономическото сближаване, основавайки се на неговите икономически силни страни, като подобри инфраструктурата на обекти от търговска гледна точка. Да се подобри инфраструктурата на Димитровградския пазар чрез изграждане на удобно място за паркиране, както и рехабилитация на паркоместата в Узункюпрю, Турция
Обща допустима стойност в евро за партньора по проекта  (за завършени проекти: обща допустима стойност след изпълнение на проекта – финансово изпълнение ; за текущи проекти: обща допустима стойност на договора) Водещ партньор 299 540.69 евро Партньор по проекта 260 736.59 евро Размер на финансирането: 560 277.28 евро
Ролята на организацията в проекта (водещ партньор, партньор и т.н.) и други партньори, участващи в проекта Партньори по проекта Начална дата и крайна дата на проекта 24.07.2013-23.07.2015
Инициатива/Програма Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП
Наименование на проекта и референтен номер Социализирай ме 02-29-8/23.01.2014/ 2007CB16IP0008-2013-3-039
Кратко описание, включващо цели и дейности на проекта(максимум 500 знака) Общата цел на проекта е следната:  да подкрепи устойчивото социално развитие на социалните групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград-Узункюпрю чрез създаването на два конкретни центъра, които ще предложат по-добри условия и социални услуги на представители на социално слабите, социални групи като възрастни хора и жени, страдащи от насилие.
Обща допустима стойност в евро за партньора по проекта  (за завършени проекти: обща допустима стойност след изпълнение на проекта – финансово изпълнение ; за текущи проекти: обща допустима стойност на договора) Водещ партньор -191.984,16 евро ; Партньор по проекта - 162.158,24 евро Размер на финансирането: 354 142,40 евро
Ролята на организацията в проекта (водещ партньор, партньор и т.н.) и други партньори, участващи в проекта Водещ партньор Начална дата и крайна дата на проекта 23.01.2014 23.01.2016

2. Финансови данни

2.1. Подробна информация

Национален регистрационен код: 39617329
Регистрация по ДДС (да се напише Н/П, ако не е приложимо): TR9030052650

2.2. Финансово състояние, капацитет и оборудване

Година Текучество или еквивалент (в EUR) Брой служители на пълно работно време Брой служители на непълно работно време Брой офиси, оборудване и превозни средства (да се опише, ако е приложимо)
2014 8 851 341.59 140 3 2. оборудвани, общински сгради. Технически и  обслужващи автомобилни флоти  . Други наети,напълно оборудвани офис площи.
2013 8 995 735.38 142 4 1 оборудвана, общинска сграда.. Технически обслужващи автомобилни флоти  . Други наети,напълно оборудвани офис площи
2012 8 780 098.61 138 1 2 оборудвани, общински сгради. Технически обслужващи автомобилни флоти  . Други наети,напълно оборудвани офис площи
This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград