Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало

дейности & съобщения

Contract title : Supply of specialized equipment Publication reference : SUP-113-Uzunkopru-01-01

Uzunkopru Municipality intends to award a supply contract for supply and delivery of specialized machines: excavator and wheel loader in Uzunkopru/ Edirne with financial assistance from the Interreg- IPA Cross Border Cooperation Bulgaria-Turkey. The tender dossier is available from Uzunkopru Municipality, Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi 22200 Uzunkopru / Edirne and will also be published on the website of the programme: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on municipality web site: www.uzunkopru.bel.tr

The deadline for submission of tenders is 12/06/2020, 17:30 h local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the programme: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on municipality web site: www.uzunkopru.bel.tr

TENDER DOSSIER

В рамките на втората покана за предложения на  Interreg - IPA Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020, в сътрудничество на община Узункьопрю и община Димитровград и съгласно проектните дейнсоти на порект "Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион / FLOOD RESILIENCE - УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ/, с номер CB005.2.11.113, на 5-6 декември 2019 г. в Димитровград се проведе първа работна среща и прес конференция по поректа.

На пресконференцията присъстваха журналисти представители на местни вестници, социални медии и телевизионни репортери от област Хасково. На срещата кметът на Димитровград Иво Димов обясни, че настоящия порект е четвъртия по ред съвместен порект чежду двете общини и вторият им съвместен проект за предотвратяване на местни наводнения.

Кметицата на Узункьопрю Озлем Беджан каза, че се предвижда закупуването на професионални машини, които ще допринесат за успешнат аработа на двете общини за предотвратяването на евентуални наводнения. Беше обявено, че е невъзможно тези машини да бъдат закурени със средства от бюджетите на двете общини и благодарение на проекта и на тези машини много речни корита в региона ще бъдат почиствани.

Координатори на проекти и общински експерти от двете страни взеха участие в партньорската среща на проекта. По време на срещата бяха обсъдени основните дейности по проекта, съвместната работа, която трябва да се извърши и тяхното планиране.

Uzunkopru Municipality intends to award a supply contract for supply and delivery of specialized machines: excavator and wheel loader in Uzunkopru/ Edirne with financial assistance from the Interreg- IPA Cross Border Cooperation Bulgaria-Turkey. The tender dossier is available from Uzunkopru Municipality, Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi 22200 Uzunkopru / Edirne and will also be published on the website of the programme: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on municipality web site:

http://www.uzunkopru.bel.tr/index.php/guncel/ihale-ilanlari

The deadline for submission of tenders is 28.02.2020, 17:30 h local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the programme: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on municipality web site:

http://www.uzunkopru.bel.tr/index.php/guncel/ihale-ilanlari

TENDER DOSSIER


A Instructions to tenderers
c2_contractnotice_en.docx
c4b_itt_en.docx

B Draft contract and special conditions, including annexes
c4c_contract_en.docx
c4d_specialconditions_en.docx
c4e_annexigc_en.pdf
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.docx
c4g_annexivfinoffer_en.docx
c4h_perfguarantee_en.docx
c4i_prefinanceguarantee_en.docx

C Further information
c4j_admingrid_en.docx
c4k_evalgrid_en.docx
c4m+Tax  Customs Arrangements_Annex V for IPA-II.doc
Warranty Proposal.doc

D Tender form for a supply contract
a14_declaration_honour_en.doc
c4l_tenderform_en.docx
c4n_tenderguarantee_en.docx
c4o1_fif_en.pdf
c4o2_lefind_en.pdf
c4o3_lefcompany_en.pdf
c4o4_lefpublic_en.pdf

c4a_invit_en.doc
c3_summarycn_en.docx

     Проект PREVENT участва в надпреварата за наградите на RegioStars 2019.

     Целта на наградите RegioStars е да се идентифицират добрите практики в областта на регионалното развитие и да се представят оригиналните и иновативни проекти, които биха могли да привлекат и да вдъхновяват други региони.

     Проект „Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/“, CB005.1.11.165, се бори за наградите RegioStars 2019 в категория 4 „Изграждане устойчиви на климата градове“.

     Информация за проекта можете да намерите ТУК.

     Можете да подкрепите нашия порект “Превенция” („PREVENT“), категория 4, като кликнете върху бутона в горния десен ъгъл ТУК.

Разчитаме на Вашата подкрепа!

В рамките на втората покана за предложения на  Interreg - IPA Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция ръководена от Националния орган за Турция Дирекция Европейския съюз, в сътрудничество на община Узункьопрю и община Димитровград започна изпълнението на порект " Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион / FLOOD RESILIENCE - УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ/, с номер CB005.2.11.113, който е продължение на проект PREVENT, осъществен по първата покана за представяне на предложения на същата програма.

Проект „УСТОЙЧИВИ НА НАВОДНЕНИЯ“ ще бъде реализиран между 23 юли 2019 г. - 23 април 2021 г. за 21 месеца и в рамките на проекта ще се извършат дейности за предотвратяване и намаляване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион в рамките на компетентността на общините Димитровград и Узункьопрю. Общата сума на проекта е 585 725,04 евро.

В рамките на проекта; в общините Узункьопрю и Димитровград ще бъде осигурено  специално оборудване за почистване на речни корита, ще се идентифицират „горещи точки“ с повишен риск от наводнения, и ще се работи за повишаване на осведомеността на местните хора относно дейностите по предотвратяване на бедствия и спасителни дейности.

Освен това в рамките на проекта ще бъде създадена съвместна доброволческа група от граждани и млади хора за управление на бедствия.

В допълнение, дейностите по проекта включват; анализ и картографиране на зоните с опасност от наводнения в районите на Узункьопрю и Димитровград. Ще бъдат приложени иновативни подходи, за да се гарантира устойчивостта на мерките за предотвратяване на наводнения в трансграничния район: и двете общини ще закупят и използват специални машини за почистване на местни речни корита за да се предотвратят местни наводнения в трансграничния район. Речните корита, идентифицирани в района, ще бъдат почистени и ще се осъществят обучителни дейности за защита от бедствия сред местните хора и деца. Предвижда се също така да се създаде онлайн платформа за съвместната доброволческа група, която да намали риска от наводнения в трансграничния регион и да гарантира устойчивостта и сътрудничеството по проекта.

     В рамките на проект Превенция / PREVENT с номер CB005.1.11.165 финансиран по програма Интеррег - ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Турция, който се изпълнява от общини Узункьопрю и Димитровград по първата покана за представяне на проектни предложения в Узункьопрю община на река Кърккавак вливаща се в река Ергене се изгради Системата за предупреждение от наводнения. Системата позволява 48 часа преди бедствието да се сигнализират съответните органи и инстанции за да предприемат необходимите предпазни мерки. Контролния и наблюдателен център на системата, където се получава актуална информация за нивото на водата на река Кърккавак, се изгради в Културния център Ататюрк на община Узункьопрю. 


       

     В същото време в Димитровград се изгради Система за наблюдение и ранно предупреждение на пожари. Системата се състои от термална камера намираща се в автоматична контролна кула и от контролен център. Кулата се намира в близост до село Крепост и изпраща видео образи до контролния център изграден в сградата на община Димитровград. Благодарение на термалната камера се осигурява установяването на пожари в много начален стадий и чрез сигнализация на контролния център,  предупреждаването на съответните инстанции  навреме. .


         This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград