Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало

дейности & съобщения

                                                                                                     





Първа копка по изграждане на пожароизвестителна кула направи днес кметът Иво Димов. Това става възможно след като в последните години градоначалникът и екипът му работиха усилено по реализацията на съвместен проект с Узункупрю, Турция. Общата стойност на проекта „Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи“ по ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014- 2020 възлиза на 581 483 41 евро. Отпуснатите средства са 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 15 месеца, като водеща е Община Димитровград.

Целта на проекта е превенция от природни и причинени от човека бедствия. На територията на Община Димитровград ще бъде изградена напълно автоматизирана система за ранно известяване при възникване на горски пожари с обхват от 15 километра. От друга страна, на територията на Узункьопрю ще се изгражда система за превенция от наводнения, коментира днес кметът Иво Димов. Това той направи в присъствието на турския зам.-кмет Енгин Болут, на директора на РДПБЗН-Хасково комисар Николай Вълчев, на началника на димитровградската пожарна гл. инспектор Иван Пачов и представители на фирмата-изпълнител. В символичната първа копка се включи и председателят на димитровградския Общински съвет Гергана Кръстева. Сред присъстващите на събитието бе областният управител на Хасково Станислав Дечев, както и зам.-кметът на Община Димитровград Светослав Стойков.

„За мъдростта на управляващите се съди по техните решения!“, категоричен бе областният управител. Той изрази задоволство от управленската далновидност на кметовете на Димитровград и Узункьопрю. „За да се изправиш срещу природните стихии, които са най-сериозният проблем пред нашите два региона, е нещо повече от далновидност. Това е отговорност и мъдрост“, подчерта областният управител Станислав Дечев.

   












В гр. Узункьопрю се осъществи първата откриваща прес- конференция по проект Превент/ CB005.1.11.165 изпълняван по първата покана за проекти на програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между Бъргария и Турция съ-финансирана от  Европейския Съюз, с Национален орган Министерството на Европейските въпроси в Турция.

В откриващото си слово кмета на община Узункьопрю адвокат Енис Ишбилен, подчерта важността на проекта, в рамките на който ще се инсталира Система за ранно предупреждение за опасност от наводнения на р. Ергене и Кърккавак дере. Това ще допринесе за предприемането на превантивни мерки особено за опазването на близките обработваеми площи от наводнения. 

На срещата присъства и делегация от Българския водещ партньор водена от зам. Кмета на Община Димитровград г-н Яшо Минков. Г-н Минков на срещата също подчерта важността и необходимостта от изпълнението на проекта, в рамките на който в Димитровград община ще се изгради автоматична наблюдателна кула на сигнали от евентуални горски пожари.

На срещата взеха участие репортери от всички местни вестници и представители на общинския съвет, като на тях им беше представена подробна информация за проекта PREVENT.
Също така, по време на срещата се подписа договор за доставка и инсталиране на Системата за ранно предупреждение за опасност от наводнения между община Узункьопрю и избрания доставчик, след проведена тръжна процедура изпълнена в съответствие с правилата на PRAG на Европейския съюз.

Изграждането на системата се очаква да бъде завършена през Март 2018-та година.


                                                                               
PREVENT

В Узункьопрю се изгражда Система за ранно предупреждение за опасност от наводнения в рамките на проект Превент/ CB005.1.11.165 изпълняван по първата покана за проекти на програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между Бъргария и Турция съ-финансирана от  Европейския Съюз, с Национален орган Министерството на Европейските въпроси в Турция.

Софтуерът на системата за предупреждение за наводнения, който все още продължава да се разработва в Узункьопрю, ще бъде интегриран със системите, използвани от Министерството на горите и водите и Главната дирекция на държавните хидравлични съоръжения на национално ниво и ще бъде инсталиран и ще предава информация на центъра, който ще се изгради в общината.

Със системата за ранно предупреждение за наводнения ще бъде предоставена информация за нивото на реката на няколко секунди, а предупреждението за наводнения ще може да се предаде от 36-48 часа преди наводнението.

Монтажът на 4 станции за наблюдение на водното ниво и една станция за наблюдение на обема на валежите, които са част от тази система, беше одобрен от общинските власти на 19.12.2017 г.

Тези модерни измервателни станции с радарни сензори на всеки 15 минути ще предоставят информация за водния поток и валежите, на наблюдателния център, който ще бъде изграден в общината. За определянето на точките на инсталиране на станциите, общинските експерти извършиха съвместни проучвания с експертите от Главна дирекция "Държавни хидравлични работи" и определиха местата, където те трябва да се инсталират.




  


Планира се системата за ранно предупреждение за наводнения да бъде инсталирана до края на март 2018 г. в рамките на проекта PREVENTION, който се изпълнява от община Узункьопрю съвместно с община Димитровград.

Всички тези проектни дейности се осъществяват в рамките на 15-месечния проект "Превент", съфинансиран от Европейския съюз. Общият бюджет на проекта изпълняван по програма Interreg-IPA ТГС България - Турция е 581 483,41 евро, като се очаква финансовата помощ за община Узункьопрю да бъде 316,515.68 евро.

Contract Award Notice

Supply of Equipment for Flood Information System and Supply of equipment for Rainfall Station and Water Level Station in Uzunkopru

REF: CB005.1.11.165 – PP2 – B3

Uzunkopru Municipality Administration / Edirne-Turkey announced Contract Award Notice after realized local open tender procedure for supply of Equipment for Flood Information System and Equipment for Rainfall Station and Water Level Station in Uzunkopru, located in Uzunkopru, Edirne Province/Turkey with financial assistance from the Interreg-IPA Bulgaria – Turkey CBC Programme.

The Contract Award Notice will also be published on the Programme’s website: www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on the following web site of Uzunkopru Municipality: www.uzunkopru.bel.tr and www.preventdisaster.org.

Annex: Contract Award Notice

The content of this publication does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the publication lies entirely with the author(s).

Contract title: Supply of equipment and Construction works at Automatic Observatory Tower \AOT\ for detection of forest fires within Project No CB005.1.165: Prevention and minimization of Risks for the Environment and Vision for iNnovative Tools /PREVENT/; Priority Axis: Environment; Specific Objective 1.1 Preventing and mitigating the consequences of natural and man-made disasters in the cross-border area; Type of project: Investment, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme

Publication reference: BG-TR/165-SUPPLY-01

Municipality of Dimitrovgrad, Republic of Bulgaria,  announced a Contract Award Notice after realizing a Local Open Tender with subject” Supply of equipment and Construction works at Automatic Observatory Tower \AOT\ for detection of forest fires” in Municipality of Dimitrovgrad with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme.

 The Contract Award Notice will be also published on the Bulgaria-Turkey IPA Cross – Border Programme official website: https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders and on the project’s website: www.preventdisaster.org

Annex : Contract Award Notice

Uzunkopru Municipality intends to award a supply contract for Equipment for Flood Information System and Equipment for Rainfall Station and Water Level Station in Uzunkopru in Uzunkopru/Turkey with financial assistance from the INTERREG IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme.  The tender dossier is available from Uzunkopru Municipality– Halise Hatun Mahallesi Atalar Cad. 22200 Uzunkopru/EDİRNE and will also be published on Uzunkopru Municipality’s, Project’s and Programme’s web site: http://www.uzunkopru.bel.tr/ , http://www.preventdisaster.org/ and www.ipacbc-bgtr.eu

Publication reference: CB005.1.11.165- PP2-B3

The deadline for submission of tenders is 20.10.2017 12:00 local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Uzunkopru Municipality’s web site: http://www.uzunkopru.bel.tr/ and Project’s web site: http://www.preventdisaster.org/

You can find the documents and the tender dossier HERE.

 “This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. The contents of this publication are the sole responsibility of Uzunkopru Municipality and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority/ National Authority of the Programme.”

This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград