Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
начало

дейности & съобщения

Contract title: Supply of equipment and Construction works at Automatic Observatory Tower \AOT\ for detection of forest fires within Project No CB005.1.165: Prevention and minimization of Risks for the Environment and Vision for iNnovative Tools /PREVENT/; Priority Axis: Environment; Specific Objective 1.1 Preventing and mitigating the consequences of natural and man-made disasters in the cross-border area; Type of project: Investment, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme

Publication reference: BG-TR/165-SUPPLY-01

Municipality of Dimitrovgrad, Republic of Bulgaria,  announced a Contract Award Notice after realizing a Local Open Tender with subject” Supply of equipment and Construction works at Automatic Observatory Tower \AOT\ for detection of forest fires” in Municipality of Dimitrovgrad with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme.

 The Contract Award Notice will be also published on the Bulgaria-Turkey IPA Cross – Border Programme official website: https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders and on the project’s website: www.preventdisaster.org

Annex : Contract Award Notice

Uzunkopru Municipality intends to award a supply contract for Equipment for Flood Information System and Equipment for Rainfall Station and Water Level Station in Uzunkopru in Uzunkopru/Turkey with financial assistance from the INTERREG IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme.  The tender dossier is available from Uzunkopru Municipality– Halise Hatun Mahallesi Atalar Cad. 22200 Uzunkopru/EDİRNE and will also be published on Uzunkopru Municipality’s, Project’s and Programme’s web site: http://www.uzunkopru.bel.tr/ , http://www.preventdisaster.org/ and www.ipacbc-bgtr.eu

Publication reference: CB005.1.11.165- PP2-B3

The deadline for submission of tenders is 20.10.2017 12:00 local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Uzunkopru Municipality’s web site: http://www.uzunkopru.bel.tr/ and Project’s web site: http://www.preventdisaster.org/

You can find the documents and the tender dossier HERE.

 “This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. The contents of this publication are the sole responsibility of Uzunkopru Municipality and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority/ National Authority of the Programme.”

В гр. Узункьопрю се осъществи първата откриваща прес- конференция по проект Превент/ CB005.1.11.165 изпълняван по първата покана за проекти на програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между Бъргария и Турция съ-финансирана от  Европейския Съюз, с Национален орган Министерството на Европейските въпроси в Турция.

В откриващото си слово кмета на община Узункьопрю адвокат Енис Ишбилен, подчерта важността на проекта, в рамките на който ще се инсталира Система за ранно предупреждение за опасност от наводнения на р. Ергене и Кърккавак дере. Това ще допринесе за предприемането на превантивни мерки особено за опазването на близките обработваеми площи от наводнения. 

На срещата присъства и делегация от Българския водещ партньор водена от зам. Кмета на Община Димитровград г-н Яшо Минков. Г-н Минков на срещата също подчерта важността и необходимостта от изпълнението на проекта, в рамките на който в Димитровград община ще се изгради автоматична наблюдателна кула на сигнали от евентуални горски пожари.

На срещата взеха участие репортери от всички местни вестници и представители на общинския съвет, като на тях им беше представена подробна информация за проекта PREVENT.
Също така, по време на срещата се подписа договор за доставка и инсталиране на Системата за ранно предупреждение за опасност от наводнения между община Узункьопрю и избрания доставчик, след проведена тръжна процедура изпълнена в съответствие с правилата на PRAG на Европейския съюз.

Изграждането на системата се очаква да бъде завършена през Март 2018-та година.A kick off meeting between the representatives of LP and PP2 was held in the premises of the Lead partner in Dimitrovgrad on 27.04.2017. The meeting lasted one working day. A local Driver,Project Coordinator and the Director of Environmental Control and Protection from Uzunkopru Municipality attended the meeting. 

Contract Award Notice

Supply of Equipment for Flood Information System and Supply of equipment for Rainfall Station and Water Level Station in Uzunkopru

REF: CB005.1.11.165 – PP2 – B3

Uzunkopru Municipality Administration / Edirne-Turkey announced Contract Award Notice after realized local open tender procedure for supply of Equipment for Flood Information System and Equipment for Rainfall Station and Water Level Station in Uzunkopru, located in Uzunkopru, Edirne Province/Turkey with financial assistance from the Interreg-IPA Bulgaria – Turkey CBC Programme.

The Contract Award Notice will also be published on the Programme’s website: www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on the following web site of Uzunkopru Municipality: www.uzunkopru.bel.tr and www.preventdisaster.org.

Annex: Contract Award Notice

The content of this publication does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the publication lies entirely with the author(s).

This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград