Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
PROJE ÖZETİ

PROJE ÖZETİ

Proje Adı
Çevre Risklerinin önlenmesi ve minimizasyonu ve Yenilikçi Araçlar için Vizyon / Engel Ol /

Ana Yararlanıcı (Ad/Ülke)
Dimitrovgrad Belediyesi, Bulgaristan

Proje Ortakları
Uzunköprü Belediyesi, Türkiye

Öncelik Alanı
Çevre

Özel Amaç
1.1. Sınır ötesi bölgesinde doğal olarak ve insan kaynaklı meydana gelen felaketlerin önlenmesi ve minimizasyonu

Süre (Ay cinsinden)
15

Toplam Bütçe (Avro)
589529.38

Proje Amaçları
Projenin ana amacı; orman yangınları, seller, atmosfer kirliliği, biyotik etmenler iklim değişikliklerinin etkileriyle direk olarak bağlantılı olan temel ve global problemler ile mücadele etmektir. Projenin başarılı bir şekilde uygulanması son yıllarda Bulgaristan ‘da ve Türkiye’de özellikle de komşu sınır ötesi bölgede yankı bulmaya başlayan Avrupa tarzı çevrenin karakter ve kullanım yönteminde meydana gelen değişikliklere bir cevap olacaktır.
Proje Faaliyetleri
Lider Ortak olan Dimitrovgrad Belediyesi’ne ait bir binada gerçekleştirilecek olan ve her iki proje ortağının yasal temsilcileri ile teknik ve mali uzmanlarının da katılacağı başlangıç toplantısında Dimitrovgrad ve Uzunköprü Belediye Başkanları tarafından bir Proje Ortaklık Anlaşması imzalanacaktır. Proje ortakları, her iki belediyenin itfaiye teşkilatları ve sınırın her iki tarafındaki halkın korunmasından sorumlu olan teşkilatlar doğal ve insan kaynaklı meydana gelen felaketlerin önlenmesi ve minimizasyonu İçin yasal bir çalışma ağı oluşturacaklardır. Çalışma ağı; kapasite inşaası, önleme faaliyetleri ile ilgili bilinç oluşturma, ortak risk değerlendirme stratejileri geliştirme, iyileştirilmiş koordinasyon ile yeni yöntemlerin tanıtımı, deneyim transferi, teknik bilgi ve doğru uygulamayı da içeren ICT teknolojilerinin kullanımı üzerine eğitim verilmesi, çalışma ziyaretleri, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar ve diğer konular üzerine çalışma yapacaktır. Projenin temel faaliyetleri; Lider Ortak adına kurulacak olan Otomatik Gözlem Kulesinin kurulumu için ekipman, işgücü ve denetim temini ile Proje Ortağı Uzunköprü’de kurulacak olan Sel Önleme Bilgi Sistemi için ekipman, işgücü ve denetim teminidir. Projenin devamlılığının garanti altına alınması doğrultusunda; Doğal ve İnsan Kaynaklı Felaketlerin önlenmesi ve Sınır Ötesi bölgede doğuracağı sonuçların en aza indirilmesi için titiz bir Ortak Strateji geliştirilecektir. Projeden elde edilecek sonuçların yaygınlaştırılması amacıyla “Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi” konulu bir tartışma forumu ile Açılış ve Nihai basın konferansları düzenlenecektir. Yerel halkların da bilgilendirilmesi amacıyla toplamda altı adet basın yayını gerçekleştirilecektir.Proje girişimini ve sınır ötesi faaliyetlerini tanıtıcı 500 proje broşürü, 200 çanta, 200 kalem, 200 USB ve 200 CD promosyon malzemesi olarak hazırlanacaktır. Her iki ortağın ana binalarına bilgilendirme tabelaları yerleştirilecektir.

Proje Sonuçları
1. Projenin uygulanması için Başlangıç toplantısı yapıldı. Ortaklık Anlaşması imzalandı. Proje Yönetim Ekibi-Proje Yöneticisi, Koordinatörler ve Mali Yardımcılar için Atama sözleşmeleri imzalandı. Kesin teslim tarihlerinin, zaman çizelgelerinin ve sorumlulukların belirtildiği bir Detaylı Hareket Planı hazırlandı. İşbirliği Ağı’na ve diğer farklı faaliyetlere katılanlar için seçim kriterleri kabul edildi ve onaylandı. Katılımcı kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirtildiği detaylı anlaşmalar her iki ortak tarafından da kabul edildi ve onaylandı.
2. Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi için İşbirliği Ağı; ortak zorluklara ve risklere karşı duyarlılığın arttırılması, kapasite inşaası, sınırın her iki tarafındaki insanlar, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin, bilgi transferinin ve doğru uygulamaların güçlendirilmesi amacıyla oluşturulması.
3. OGK’nin kuruluşu ve inşaat işleri sonrası faaliyete geçebilmesi amacıyla gerekli olan tüm ekipmanların temini , toplanması ve hazır hale getirilmesinin sağlanması.
4. USBS’nin ve gerçek zamanlı online sel önleme ve bilgilendirme sisteminin kurulumu.
5. Risk Önlemi ve Doğal ve İnsan-kaynaklı Zararların olumsuz sonuçlarının En Aza İndirilmesi için Ortak bir Strateji’nin hazırlanması ve Hareket Planı.
6. Açılış ve Nihai basın konferansları
7. “Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi” tartışma forumu
8. Yerel halkların da bilgilendirilmesi amacıyla toplamda altı adet basın bildirisi.Proje girişimini ve sınır ötesi faaliyetlerini tanıtıcı 500 proje broşürü, 200 çanta, 200 kalem, 200 USB ve 200 CD promosyon malzemesi hazırlanması. Her iki ortağın ana binalarına 2 adet bilgilendirme tabelaları konulması. 

Hedef Gruplar
1. Yerel ve bölgesel yönetimler;
2. Sınır ötesi bölgesi nüfus grupları;
3. STÖ’ler;
4. İş destek kurum ve kuruluşları;
5. Gençler (29 yaşına kadar).
This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград