Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
ORTAK
1. Kimlik

1.1.Detaylı bilgi

Organizasyon: Uzunköprü Belediyesi
Organizasyon (anadilinde): Uzunköprü Belediyesi
Organizasyon türü Yerel / Bölgesel otorite
Ülke: TR
İl: Edirne
İlçe: Uzunköprü
Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi
Posta kodu: 22200
Yasal temsilci (Adı): Enis İŞBİLEN
Yasal temsilci (Pozisyon): Başkan
Telefon:
+90 284 513 11 08
Faks: +90 284 513 10 14
E-posta: cevrekoruma@uzunkopru.bel.tr
Web sitesi: www.uzunkopru.bel.tr

1.2. Partner profili

Uzunköprü Belediyesi, Bulgaristan'daki muadilleriyle sınır ötesi 3 projeyi başarıyla yönetti. Toplam bütçesi 748.090,00 Euro olan bu projeler, PHARE ve BG-TR CBC Programlarının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Uzunkopru, şu anda Dimitrovgrad Belediyesiyle BG-TR CBC'nin bir parçası olan diğeri Romanya Bölgesel Gelişme ve Turizm Bakanlığı ile Karadeniz SÖİB'nin bir parçası olan 2 sınır ötesi işbirliği projesi yürütmeye hazırlanıyor. Bu iki proje için birleşik bütçe 1.223.928,19 Euro'dur. Uzunkopru yıllar geçtikçe sınır ötesi işbirliği projelerini başarılı bir şekilde yürütmek için gerekli uzmanlık becerilerini edinmiştir. Bulgaristan'daki meslektaşlarıyla, özellikle de Svilengrad Belediyesi ile geçmişte benzer projelerin yürütülmesiyle iyi bir çalışma ilişkisi kurdu. Belediye ayrıca, yatırım faaliyetlerinin yönetimi de dahil olmak üzere, proje eylem kalemlerini düzgün bir şekilde planlamak, kontrol etmek ve raporlamak için gerekli yeterlilikleri oluşturmuştur.

1.3. Partner Deneyimi

Girişim / Program Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği 2007-2013 Programı
Proje başlığı ve referans numarası Geleceğimiz için temiz çevre - TR11C1.01-02 / 210
Proje hedefleri ve faaliyetleri de dahil olmak üzere kısa açıklama

Ortak Eylemin genel amacı, sürdürülebilir ekonomik gelişme için şart olan, Karadeniz Havzası ortağı bölgelerde çevre durumunun iyileştirilmesi ve korunması amacıyla ortak politikalar geliştirmek ve uygulamaktır. Proje Faaliyetleri: 1 - Menfaat sahiplerinin bilgi seviyesini arttırmak: 2 - Sektör uzmanlığını arttırmak, 3 - Projenin Görünürlüğü; 4: Radyo ve TV yayını; 5 - Projenin yönetimi ve koordinasyonu

Proje ortağı için Avrupa’daki toplam uygun değer (kesinleşmiş projeler için: proje uygulama sonrası toplam uygun değer - mali yürütme, devam eden projeler için toplam sözleşme uygun değeri) 4 ortak / Türkiye-Proje Ortağı 103 249.71 euro Hibe tutarı: 528 464.84 euro

Projedeki kuruluşun rolü (öncü ortak, ortak vb.) Ve projede yer alan diğer ortaklar

Proje Ortağı Projenin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi 11.06.2013-11.10.2015
Girişim / Program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Proje başlığı ve referans numarası Bulgaristan-Türkiye Alanının ekonomik potansiyelin arttırılmasına yönelik birleşmiş sınır ötesi faaliyetleri - 2007CB16IPO008-2011-2-053
Proje hedefleri ve faaliyetleri de dahil olmak üzere kısa açıklama Projenin genel amacı, ticari önemi olan sitelerin altyapısının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi ve ekonomik güçlüğe dayalı olarak ekonomik bütünleşmeyi teşvik etmektir. Dimitrovgrad Açık Pazaryeri'nin altyapısının iyileştirilmesi için, Uzunkopru'da bir park yerinin rehabilitasyonunun yanı sıra elverişli bir park yeri inşa edilmesi.
Proje ortağı için avrupadaki toplam uygun değer (kesinleşmiş projeler için: proje uygulama sonrası toplam uygun değer - mali yürütme, devam eden projeler için toplam sözleşme uygun değeri) Lider Ortak 299 540,69 euro Proje Ortağı 260 736,59 euro Hibe tutarı: 560 277.28 euro

Projedeki kuruluşun rolü (öncü ortak, ortak vb.) Ve projede yer alan diğer ortaklar

Proje Ortağı Projenin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi 24.07.2013-23.07.2015
Girişimi / Program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Proje başlığı ve referans numarası SOSYALLEŞTİRME 02-29-8 / 23.01.2014 / 2007CB16IP0008-2013-3-039
Proje hedefleri ve faaliyetleri de dahil olmak üzere kısa açıklama Projenin genel hedefi şöyledir: Svilengrad-Uzunkopru sınır ötesi bölgedeki dezavantajlı sosyal grupların sürdürülebilir sosyal kalkınmasını dezavantajlı sosyal temsilcilere daha iyi imkanlar ve sosyal hizmetler sunacak iki özel merkezin oluşturulması yoluyla desteklemek Yaşlı insanlar ve şiddetten muzdarip kadınlar gibi gruplar.
Proje ortağı için avrupadaki toplam uygun değer (kesinleşmiş projeler için: proje uygulama sonrası toplam uygun değer - mali yürütme, devam eden projeler için toplam sözleşme uygun değeri) Lider ortak -191.984,16 euro; Proje ortağı - 162.158,24 euro Hibe tutarı: 354 142,40 Euro
Projedeki kuruluşun rolü (öncü ortak, ortak vb.) Ve projede yer alan diğer ortaklar Project Partner Projenin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi

23.01.2014 23.01.2016


2. Finansal Veriler

2.1. Detaylı bilgi

Ulusal Kayıt Kodu: 39617329
KDV kaydı : TR9030052650

2.2. Mali durum, kapasite ve donanım

Yıl Ciro veya eşdeğeri (EUR cinsinden) Tam zamanlı personel sayısı Kısmi zamanlı personel sayısı Ofis, ekipman ve araç sayısı
2014 8 851 341.59 140 3 2 adet donanımlı, belediye mülkiyetinde binalar. Teknik ve hizmet araç filoları. Diğer kiralık, tam donanımlı ofis alanı
2013 8 995 735.38 142 4 1 donanımlı, belediye mülkiyetinde binalar. Teknik ve hizmet araç filoları. Diğer kiralık, tam donanımlı ofis alanı.
2012 8 780 098.61 138 1 2 adet donanımlı, belediye mülkiyetinde binalar. Teknik ve hizmet araç filoları. Diğer kiralık, tam donanımlı ofis alanı.
This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград